Image

Фельдшерсько-акушерське відділення готує фахівців за двома спеціалізаціями: "Лікувальна справа" та "Акушерська справа".
Акушерка - одна з найдавніших і найважливіших професій у світі. Саме завдяки акушеркам у світ приходять ті, кого ми називаємо "нове покоління", саме завдяки їм ми можемо бачити веселі усмішки дітей і щасливі очі матерів. Важлива роль відводиться сільській акушерці, яка нерідко є єдиним представником медичної професії на селі та єдиним носієм медичних знань.


В КЗ "Олександрійський медичний фаховий коледж" підготовка акушерок розпочалась майже одразу після відкриття. Акушерське відділення було організовано при медичній школі в 1936 році. До навчання на відділенні приступило 30 осіб. В різні роки акушерське відділення очолювали Біджиєва Л.Т., Антюшина Г.М., Власенко А.В. Високий рівень знань і вмінь, отриманий в КЗ "Олександрійський медичний фаховий коледж", дає можливість працювати: акушерками в пологових будинках, жіночих консультаціях; гінекологічних відділеннях лікарень, медпунктах, фельдшерсько-акушерських пунктах. В 1953 році було здійснено перший набір на фельдшерське відділення.
Image
Image
Image

На відділенні працювали перші випускники фельдшерського відділення, відомі в місті і області лікарі - відмінники охорони здоров'я Чаплюк М.Л. - викладач терапії вищої кваліфікаційної категорії, Лопушняк М.І. - викладач акушерства вищої кваліфікаційної категорії, викладач- методист. Гордістю фельдшерського відділення стали відомі лікарі Гара- гуля А.Н., Стець М.Л., Халахоленко Т.Г., Нечипоренко В.В., Фабрика В.П., Лазарєв Н.В., Сичов Г.Г., Відюкова В.Б. та ін.

В дитячому відділенні районної лікарні
Останній випуск фельдшерського відділення був проведений в 1976році.

В 2002 році відновлено набір студентів зі спеціальності "Лікувальна справа".

У вересні 2003р. фельдшерське та акушерське відділення були об'єднані в фельдшерсько-акушерське. Основним завданням фельдшерсько-акушерського відділення є підготовка висококваліфікованих медичних фахівців для забезпечення сфери охорони здоров'я. Від рівня забезпеченості цими фахівцями фельдшерсько-акушерських пунктів, сільських та районних лікарень залежить якість і своєчасність надання медичної допомоги сільському населенню.

Під керівництвом досвідчених педагогів фельдшерсько- акушерського відділення студенти здобувають глибоку теоретичну підготовку, оволодівають практичними навичками та уміннями.

На відділенні проводяться зустрічі з випускниками різних років «Моя професія найгуманніша, бо стоїть у витоків життя», презентації відділення, конкурси фахової майстерності, тематичні вечори.

Майбутні фельдшери та акушерки в стінах коледжу зростають не лише професійно, але й стають високоосвіченими людьми, носіями високої загальної культури, з чіткою громадською позицією, прагненням до саморозвитку та самовдосконалення.

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176,
м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
приймальна директора:
+380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії:
Олефіренко Ірина Валеріївна
+380 50 909-96-85
+380 68 372-73-74

e-mail: alexandriyamed@ukr.net
Ми в Telegram
Ми на Facebook

Карта

Меню

Галерея в Footer