Для розроблення єдиного державного кваліфікаційного іспиту ДНП «Центр тестування», за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України, створено робочі групи, персональний склад яких затверджено наказом від 25.08.2022 № 01-30/25 «Про утворення робочих груп з розроблення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступенів фахової передвищої освіти та вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я». Робочими групами розроблено програми ЄДКІ, які після апробації затверджені наказом МОЗ України від 21.09.2023 № 1664

Вимоги до учасників та умови проведення ЄДКІ

Тестові компоненти ЄДКІ проводяться на базі коледжу. Кожна аудиторія, у якій проводяться тестові компоненти ЄДКІ у письмовій (бланковій) формі, має відповідати таким характеристикам: 
- відсутність перегородок для повного спостереження за процесом проведення тестування і безперешкодного доступу до всіх здобувачів, які складають тест;
– належне освітлення; – наявність столів (парт, стільців зі столиком);
– оснащеність годинником, дошкою або іншою поверхнею, на якій можна позначити час початку та закінчення тестування;
– обладнаність відеокамерами або системами відеоспостереження з автоматизованим записом усіх етапів проведення тестування (отримане зображення має покривати не менше 95 % аудиторії);
– достатність місця (усі здобувачі, які складають тест, мають сидіти обличчям в один бік, відстань між ними має бути у два посадкових місця (приблизно 1,2 м) для унеможливлення спілкування один з одним та підглядання у відповіді один одного).
У тестових компонентах ЄДКІ беруть участь здобувачі, які зареєстровані на їх складання та стан здоров’я яких на час проведення тестових компонентів ЄДКІ дає змогу проходити тестування.
Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ починається не раніше ніж за 4 місяці й закінчується не пізніше ніж за 2 місяці до встановленої дати проведення тестового компонента ЄДКІ.
Реєстрацію здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснює Центр тестування при МОЗ.
Реєстрація здобувачів для складання тестових компонентів ЄДКІ здійснюється на підставі замовлення та комплекту реєстраційних документів від ЗВО на таку реєстрацію за формами, визначеними Центром тестування при МОЗ.
Здобувачі, які були зареєстровані для складання тестових компонентів ЄДКІ, зобов’язані:
– ознайомитися з цим Порядком;
– своєчасно прибути до місця проведення ЄДКІ з документами, що посвідчують особу;
– ввічливо ставитися до всіх здобувачів та осіб, залучених до проведення ЄДКІ;
– виконувати вказівки та вимоги осіб, залучених до проведення ЄДКІ, пов’язані з процедурою його проведення.
Здобувачам забороняється:
– приносити до місця проведення ЄДКІ небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;
– використовувати в місці проведення ЄДКІ та мати при собі або на своєму робочому місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації (у тому числі: мобільні телефони, планшети, калькулятори, годинники з будильником, комп’ютером або пам’яттю, пейджери, прилади для запису аудіо- та відеоданих, радіо, плеєри), а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою тестування, портфелі, сумки, верхній одяг, будь-яку їжу або напої;
– впродовж часу, відведеного для виконання тестових завдань, заважати іншим здобувачам виконувати тестові завдання;
– заважати особам, залученим до проведення ЄДКІ, виконувати свої обов’язки;
– спілкуватися в будь-якій формі з іншими здобувачами під час виконання тестових завдань, передавати їм будь-які предмети та матеріали, у тому числі екзаменаційні;
– копіювати відповіді інших здобувачів освіти;
– розголошувати в будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань;
– виносити за межі аудиторії робочі матеріали, їх окремі аркуші, бланки відповідей або їх копії;
– продовжувати відмічання відповідей або стирання відміток на бланку відповідей після оголошення про закінчення тестування;
– псувати майно у місці проведення ЄДКІ.
У разі порушення вимог цього пункту здобувач позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу представника Центру тестування, який адмініструє проведення тестового компонента (далі – проктор), повинен здати бланк відповідей, екзаменаційний збірник тестових завдань і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, що фіксується у відповідному акті. Такий здобувач отримує результат “0".
Кожний тестовий компонент ЄДКІ складається здобувачем індивідуально після проходження ним процедури ідентифікації у місці проведення тестових компонентів ЄДКІ.
Процедура ідентифікації здобувача полягає у пред’явленні ним чинного документа, що посвідчує особу, дані якого було вказано закладом освіти під час реєстрації здобувача для складання тестових компонентів ЄДКІ (для громадян України – паспорт громадянина України).
Організація проведення процедури ідентифікації здійснюється представником закладу освіти за участі проктора. Здобувачі, які не пройшли процедуру ідентифікації, до іспиту не допускаються, що фіксується у відповідному акті, а здобувач вважається таким, що був відсутній на тестовому компоненті ЄДКІ без поважної причини.
Здобувачі, які були відсутні під час складання будь-якого тестового компонента ЄДКІ, надають до Центру тестування при МОЗ впродовж 3 днів з дати проведення тестування документи, що підтверджують причину відсутності.
До поважних причин, які перешкодили здобувачу взяти участь у тестуванні, належать:
- захворювання в період проведення тестування, що підтверджено довідкою про тимчасову непрацездатність здобувача навчального закладу I – IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад (форма N 095/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року N 110 “Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за №661/20974,), або копією листка непрацездатності;
- смерть кровно рідних або по шлюбу;
- стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.
Здобувачі, які не надали документи, що підтверджують причину відсутності, або надали їх після триденного строку, вважаються такими, що не з’явились на складання тестового компонента ЄДКІ без поважної причини, та отримують результат “0".

ЄДКІ буклети спеціальності "Стоматологія"

Пробне тестування (спеціальність "Медсестринство")

Пробне тестування (спеціальність "Стоматологія")

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176,
м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
приймальна директора:
+380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії:
Олефіренко Ірина Валеріївна
+380 50 909-96-85
+380 68 372-73-74

e-mail: alexandriyamed@ukr.net
Ми в Telegram
Ми на Facebook

Карта

Меню

Галерея в Footer