Виховна діяльність

Виховна робота займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи колективу КЗ «Олександрійський медичний фаховий коледж»

Головною метою викладачів коледжу є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.
Виховний процес в коледжі органічно переплітається з навчанням студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури.
Успіх виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства. Викладач має глибоко розуміти природу студентів, їх індивідуальні риси і можливості, поважати особистість молодої людини, турбуватися про її гармонійний розвиток.

Основні принципи виховної роботи

В основу діяльності КЗ «Олександрійський медичний фаховий коледж» з виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи, а саме: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Указ Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти України», Закон України «Про вищу освіту», Концепція національно-патріотичного виховання молоді та інші директивні документи.

Основними формами виховної роботи зі студентами коледжу є:

 • виховання під час навчальних занять та виховних заходів;
 • позаурочна та індивідуальна робота;
 • заняття в спортивних секціях, творчих колективах, клубах за інтересами;
 • участь у підготовці та проведенні конкурсів, свят, тематичних вечорів;
 • участь в роботі студентського самоврядування;
 • виховна робота в гуртожитку

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;
 • адаптація студентів нового набору;
 • інтелектуально-духовне виховання;
 • превентивне та правове виховання;
 • морально-етичне виховання;
 • екологічне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • сімейно-родинне виховання;
 • профорієнтаційне виховання;
 • фізично-оздоровче виховання

Положення про студентське самоврядування КЗ "Олександрійський медичний фаховий коледж"

Правила поведінки здобувачів освіти КЗ "Олександрійський медичний фаховий коледж"

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176,
м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
приймальна директора:
+380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії:
Олефіренко Ірина Валеріївна
+380 50 909-96-85
+380 68 372-73-74

e-mail: alexandriyamed@ukr.net
Ми в Telegram
Ми на Facebook

Карта

Меню

Галерея в Footer