ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   Організація та проведення освітньої діяльності у коледжі регламентується Положенням про організацію освітнього процесу, що визначає мету, основні засади та принципи, особливості формування освітньо-професійних програм у відповідності до стандартів фахової передвищої освіти та Положення про освітньо-професійну програму, їх реалізацію, організаційне та навчально-методичне забезпечення, його якість, оцінювання результатів навчання, забезпечення прав та обовязків усіх учасників освітнього процесу

Image


Особливості організації освітнього процесу в період воєнного стану

визначені у документах:

Освітні та освітньо-професійні програми

МЕДСЕСТРИНСТВО

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство/Сестринська справа

АКУШЕРСЬКА СПРАВА

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальності 223 Медсестринство

СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА

Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових молодших бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальності 221 Стоматологія

Планування освітнього процесу

Планування освітнього процесу здійснюється на основі Навчального плану, та Робочого навчального плану для кожної спеціальності/освітньо-професійної програми та року навчання, Індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти

Навчальний план ОПП Сестринська справа (база 9 класів)

Навчальний план ОПП Сестринська справа (база 11 класів)

Навчальний план ОПП Акушерська справа (2023)

Навчальний план ОПП Лікувальна справа (2022)

Навчальний план ОПП Лікувальна справа (2023)

Навчальний план ОПП Лікувальна справа (2024)

Навчальний план ОПП Стоматологія ортопедична (2023)

Навчальний план ОПП Стоматологія ортопедична (2024)

Графік освітнього процесу на 2024-2025 н.р.

Освітній процес регламентується такими нормативними документами:

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Положення про комплекс методичного забезпечення освітньої компоненти

Положення про порядок визначення результатів навчання здобувачів освіти, отриманих шляхом неформальної та/або інформальної освіти

Положення про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про проведення директорських контрольних робіт

Положення про академічну мобільність

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176,
м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
приймальна директора:
+380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії:
Олефіренко Ірина Валеріївна
+380 50 909-96-85
+380 68 372-73-74

e-mail: alexandriyamed@ukr.net
Ми в Telegram
Ми на Facebook

Карта

Меню

Галерея в Footer