Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Кредо: «Викладач не той, хто вчить, а той, у кого вчаться»

Проблема, над якою працює циклова комісія природничо-наукових дисциплін: «Освітні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності студентів у навчальному процесі»

Image

Склад ЦК:

Голова ЦК: Тетерук Аліна Василівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Члени ЦК:

- Баленко Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

- Біджиєва Лариса Топшаївна , спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

- Васильєва Людмила Анатоліївна ,спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

- Дробишев Євгеній Анатолійович, спеціаліст

- Маренченко Катерина Анатоліївна , спеціаліст

- Олексієнко Юлія Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

- Олефіренко Ірина Валеріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

- Плевако Сергій Валентинович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

- Рижук Людмила Федорівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

- Сергієнко Наталія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

- Свердликівська Галина Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

- Хорольський Олександр Вікторович, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

- Чумаченко Валентина Іванівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Викладачі ЦК забезпечують вивчення дисциплін:

Анатомія людини, фізіологія, патоморфологія та патофізіологія, основи загальної та медичної психології, основи латинської мови з медичною термінологією, фармакологія та медична рецептура, основи медичної інформатики, зуботехнічне матеріалознавство, основи медичної генетики, анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату, ріст і розвиток людини, безпека життєдіяльності, основи екології, медична хімія, медична біологія, мікробіологія, основи екології та профілактичної медицини

Напрямки роботи ЦК:

- впровадження новітніх освітніх технологій у навчальний процес;

- підвищення якісного рівня науково-педагогічного складу циклової комісії через постійне самовдосконалення та самоосвіту;

- формування у здобувачів освіти предметних та інформаційно-комунікаційних компетентностей для реалізації творчого потенціалу, забезпечення життєдіяльності в сучасному світі та інтелектуального розвитку;

- розробка та впровадження в навчальний процес комплексних заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу ;

- використання результатів наукових досліджень як підґрунтя науково-методичного забезпечення підготовки фахівців;

- робота з модернізації навчального процесу шляхом подальшого впровадження новітніх освітніх технологій навчання та форм організації навчального процесу, їх забезпечення відповідними науково-методичними та дидактичними матеріалами;

- розробка і впровадження новітніх методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних занять

- використання різноманітних форм і методів навчання для активізації та інтенсифікації діяльності здобувачів освіти у навчальному процесі;

- індивідуалізація навчальної діяльності з врахуванням здібностей та психологічних особливостей здобувачів освіти;

- проведення профорієнтаційної роботи викладачами циклової комісії в школах міста Олександрії та Олександрійському районі.

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176,
м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
приймальна директора:
+380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії:
Олефіренко Ірина Валеріївна
+380 50 909-96-85
+380 68 372-73-74

e-mail: alexandriyamed@ukr.net
Ми в Telegram
Ми на Facebook

Карта

Меню

Галерея в Footer