Циклова комісія професійної та практичної підготовки

Формування професійнокомпетентного, конкурентноспроможного фахівця – основне кредо циклової комісії.

Методична проблема

«Освітні технології – ефективний інструмент удосконалення і розвитку освітнього процесу»
Image

Очолює ЦК Олексієнко Юлія Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Склад
циклової
комісії

 • Баленко Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист.

 • Біджиєва Лариса Топшаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

 • Власенко Аліна Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

 • Данильченко Ірина Анатоліївна, спеціаліст.

 • Дробишев Євген Анатолійович, спеціаліст.

 • Кісенко Анатолій Миколайович, спеціаліст.

 • Кубрак Костянтин Іванович, спеціаліст.

 • Ліб Наталія Іванівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

 • Михайленко Лілія Вадимівна, спеціаліст.

 • Назарова Ірина Володимирівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

 • Павлюк Василь Миколайович, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

 • Піхальонок Юрій Петрович, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

 • Плевако Сергій Валентинович, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

 • Полоз Ольга Андріївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

 • Сергієнко Наталія Олександрівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист.

 • Скорик Анна Вікторівна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

 • Темник Тетяна Василівна, спеціаліст.

 • Фісан Лариса Миколаївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії .

 • Чумаченко Валентина Іванівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

 • Чуприна Ольга Сергіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Викладачі циклової комісії забезпечують вивчення дисциплін
основи медсестринства; загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка; медсестринство у внутрішній медицині; внутрішня медицина; хірургія з основами онкології; медсестринство в хірургії з основами онкології; акушерство; медсестринство в акушерстві; гінекологія; медсестринство в гінекології; репродуктивне здоров’я та планування сім’ї; офтальмологія; медсестринство в офтальмології ; педіатрія; медсестринство в педіатрії; медсестринство в інфектології; інфектологія та епідеміологія; сімейна медицина; медсестринство в сімейній медицині; геронтологія, геріатрія та паліативна медицина; неврологія, психіатрія та наркологія; медсестринство в неврології, психіатрії та норкології; військово-медична підготовка; медична та соціальна реабілітація; анестезіологія та реаніматологія; медична етика та деонтологія; безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі; зуботехнічні дисципліни.
Основні напрямки роботи циклової комісії
1. Удосконалення, систематизація та впровадження різних форм, методів інноваційних технологій.

2. Підвищення якості знань, умінь та навичок студентів, формування сучасного медичного фахівця.

3. Використання та впровадження активних та інтерактивних методів та прийомів навчання, які підвищують якість практичних умінь та навичок студентів .

4. Вивчення наказів МОЗ, МОН України та впровадження їх в освітній процес.

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176,
м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
приймальна директора:
+380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії:
Олефіренко Ірина Валеріївна
+380 50 909-96-85
+380 68 372-73-74

e-mail: alexandriyamed@ukr.net
Ми в Telegram
Ми на Facebook

Карта

Меню

Галерея в Footer