Практична підготовка

здобувачів освіти КЗ «Олександрійський медичний фаховий коледж» спрямова на завершення формування набутих компетентностей та отримання досвіду їх застосування, оволодіння сучасними формами організації праці, обладнанням і технологіями відповідно до спеціальності.
Метою практики є формування та розвиток у здобувачів освіти професійних вмінь приймати самостійні рішення в конкретних умовах, оволодіння сучасними формами організації праці та ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності безпосередньо в лікувально - профілактичних установах.

Види практиктичної підготовки:

Навчальна практика -

один із основних освітніх компонентів навчального процесу у закладі освіти, являється основою уявлення про майбутню професію

Навчальна практика
Навчальна практика
Навчальна практика
Навчальна практика
Навчальна практика

Виробнича практика -

невідʼємна складова підготовки фахівців, основним завданням якої є удосконалення і відпрацювання практичних навичок.

Виробнича практика
Виробнича практика
Виробнича практика
Виробнича практика
Виробнича практика

Переддипломна практика -

є заключною ланкою практичної підготовки, проводиться з метою оволодіння професійним досвідом та готовності до самостійної трудової діяльності

Переддипломна практика
Переддипломна практика
Переддипломна практика
Переддипломна практика
Переддипломна практика

Наскрізна навчальна програма практики. 223 Медсестринство, спеціалізація "Акушерська справа"

Наскрізна навчальна програма практики. 223 Медсестринство, спеціалізація "Лікувальна справа"

Наскрізна навчальна програма практики. 223 Медсестринство, спеціалізація "Сестринська справа"

Наскрізна навчальна програма практики. 221 Стоматологія, спеціалізація "Стоматологія ортолпедична"

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176,
м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
приймальна директора:
+380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії:
Олефіренко Ірина Валеріївна
+380 50 909-96-85
+380 68 372-73-74

e-mail: alexandriyamed@ukr.net
Ми в Telegram
Ми на Facebook

Карта

Меню

Галерея в Footer