АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

   Атестація – це встановлення відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої/вищої освіти вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту. 

  Метою атестації є встановлення фактичної відповідності рівня та обсягу засвоєних здобувачами освіти професійних компетентностей вимогам освітньо-професійної програми, проводиться після виконання навчального плану підготовки за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра в повному обсязі (закінчення курсу теоретичного навчання та практичної підготовки) медичним коледжем спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійної програми «Сестринська справа», «Лікувальна справа», "Акушерська справа", спеціальності 221 Стоматологія освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична».
   Термін проведення атестації здобувачів освіти визначається навчальним планом підготовки фахівців та графіком освітнього процесу.
  Форма атестації встановлюється освітньо-професійною програмою та передбачає складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ). 

    Державна атестація є засобом з об’єктивного контролю якості фахової підготовки здобувачів освіти, метою якого є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти за підсумками опанування освітньо-професійної програми.
    Кваліфікаційний іспит є обов’язковим компонентом індивідуального навчального плану здобувача освіти. Здобувач освіти допускається до складання кваліфікаційного іспиту за умови відсутності в нього академічної заборгованості.

    Державна атестація складається з тестового іспиту та практично-орієнтованого іспиту

Тестовий іспит оцінює рівень професійних компетентностей з фахових дисциплін.
Практично-орієнтований іспит оцінює готовність здобувача освіти до провадження професійної діяльності шляхом демонстрування практичних компонентів професійної компетентності на реальних об’єктах або моделях.
Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі Голови екзаменаційної комісії і членів комісії та діє впродовж календарного року.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРОГРАМИ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176,
м. Олександрія,
Кіровоградська область, 28000
Керівник: Сергієнко Наталія Олександрівна
приймальна директора:
+380 5235 7-70-10
Відповідальний секретар приймальної комісії:
Олефіренко Ірина Валеріївна
+380 50 909-96-85
+380 68 372-73-74

e-mail: alexandriyamed@ukr.net
Ми в Telegram
Ми на Facebook

Карта

Меню

Галерея в Footer