Первинним осередком навчально-методичної роботи в училищі є циклові (предметні) комісії. Злагодженість в роботі педколективу, єдність та взаємозумовленість форм і методів навчання забезпечують 8 циклових комісій:

  • циклова комісія дисциплін хірургічного профілю, акушерства, гінекології, ФЗТ, ЛФК, масажу (голова ЦК Чуприна О. С.);
  • циклова комісія терапевтично-педіатричних дисциплін та вузькоспеціальних дисциплін (голова ЦК Фісан Л. М.);
  • циклова комісія основ сестринської справи (голова ЦК Коломацька Т.В.);
  • циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (голова ЦК Кранг О.В.);
  • циклова комісія природничо-наукових дисциплін (голова ЦК Біджиєва Л.Т.);
  • циклова комісія зуботехнічних дисциплін (голова ЦК Плевако С.В.);
  • циклова комісія загальноосвітніх дисциплін (голова ЦК Олефіренко І. В.);
  • циклова комісія фізичного виховання (голова ЦК Тємніков В.М.).

Голови циклових комісій є ініціаторами впровадження передових форм і методів навчання. Вони спрямовують роботу циклових комісій на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності студентів.

Друк

Циклова комісія зуботехнічних дисциплін

Циклова комісія зуботехнічних дисциплін організована в 1979 році. Протягом тридцяти років циклову комісію очолював досвідчений фахівець, викладач зуботехнічних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії Кроть М.К. Під його керівництвом викладачами циклової комісії була створена сучасна матеріально-технічна база відділення, яка дає змогу навчати студентів на сучасному рівні, оволодівати сучасними технологіями виготовлення суцільнолитих металопластмасових і металокерамічних протезів.

З 2009 року головою циклової комісії призначено Данильченко Ірину Анатоліївну – людину творчу, ініціативну, з багаторічним досвідом роботи на цикловій комісії.

img1

 

До складу циклової комісії входять:
Чумаченко В.І. – викладач зуботехнічних дисциплін першої квалі-фікаційної категорії;
Плевако С.В. - викладач зуботехнічних дисциплін першої кваліфікаційної категорії;
Щербина І.М. - викладач зуботехнічних дисциплін першої кваліфікаційної категорії;
Піхальонок Ю.П. - викладач зуботехнічних дисциплін першої кваліфікаційної категорії.
Данильченко І. А. - викладач зуботехнічних дисциплін.

 

Друк

Циклова комісія фізичного виховання

img1Метою циклової комісії фізичного виховання є формування у студентів фізичного, морального і психологічного здоров’я, усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, пропагування здорового способу життя. Фізичне виховання реалізується цикловою комісією через фізичну підготовку, спортивне тренування, самостійні заняття та участь у масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах.

Розроблена викладачами циклової комісії система фізичного виховання студентів училища будується на принципах індивідуального, диференційного підходу та забезпечує психофізичну готовність майбутніх спеціалістів до професійної діяльності. Проблема, над якою працює циклова комісія фізичного виховання на 2017-2021н.р. - підвищення рівня професійної компетентності педагога, як умова всебічного розвитку молодих спеціалістів, збереження і зміцнення здоров`я, фізичної підготовленості до високопродуктивної праці й захисту Батьківщини.

Друк

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін організована згідно І та ІІ рівнів акредитації.

Голова циклової комісії – Біджиєва Лариса Топшаївна – викладач мікробіології вищої кваліфікаційної категорії. Високий рівень фахових знань, володіння методикою викладання і сучасними педагогічними технологіями, творчий підхід до справ визначають зміст роботи Лариси Топшаївни.

img1

Друк

Циклова комісія хірургічних дисциплін

Циклову комісію понад тридцять років очолює Лопушняк Микола Іванович - викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач - методист, відмінник охорони здоров’я. Він спрямовує роботу викладачів циклової комісії на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення якості та ефективності практичного навчання як основного способу формування професійної майстерності студентів.

img1
Друк

Циклова комісія суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін

Циклова комісія суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін займає важливе місце в навчально-виховному процесі. Сьогодні комісія працює над проблемою «Використання сучасних форм і методів навчання під час викладання суспільно-економічних та гуманітарних дисциплін».

Всі заняття проводяться за лекційно-семінарським методом.

Робота циклової комісії спрямована на розвиток науково- дослідницьких здібностей студентів під час навчання та позааудиторної роботи, на пошук та удосконалення творчої активності.

Друк

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Бути педагогом, значить бути справжнім
реформатором майбутнього життяУкраїни,
бути апостолом Правди і Науки.
Софія Русова

Завдання циклової комісії - акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні.

На сьогоднішній день циклова комісія працює над проблемою «Використання сучасних ефективних форм і методів як важлива складова всебічного розвитку особистості студентів, їх ключових компетенцій», розробляє нові особистісно-орієнтовані методи підготовки молодших медичних працівників, закладає фундамент для вивчення природничо-наукових, соціально-економічних та клінічних дисциплін.
Очолює циклову комісію викладач біології та медичної біології, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Олефіренко Ірина Валеріївна. 

Друк

Циклова комісія терапевтично-педіатричних та вузькоспеціальних дисциплін

Робота циклової комісії терапевтично-педіатричних та вузькоспеціальних дисциплін спрямована на виконання Програми підготовки фахівців зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа», 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010105 «Акушерська справа».

Очолює циклову комісію викладач вищої кваліфікаційної категорії Валага Ліна Миколаївна, яка здійснює на практиці системний комплексний підхід, що сприяє формуванню особистості майбутнього спеціаліста. Велику увагу приділяє індивідуальній роботі зі студентами, формує психологічно зрілу особистість.

До складу комісії входять:
Щербакова О.М. - викладач педіатрії першої кваліфікаційної категорії;
Коломацький В.І. - викладач терапії вищої кваліфікаційної категорії;
Коломацька Т.В. - викладач медсестринства в сімейній медицині вищої кваліфікаційної категорії;
Чаплюк М.Л. – викладач терапії вищої кваліфікаційної категорії;
Грачова О.Г. - викладач медсестринства у внутрішній медицині першої кваліфікаційної категорії;
Фісан Л.М. - викладач педіатрії другої кваліфікаційної категорії.

img1

Друк

Циклова комісія сестринської справи

Циклова комісія сестринської справи розпочала свою роботу, як окрема комісія, з вересня 2008 року.

Очолює циклову комісію Коломацька Тетяна Вікторівна - викладач основ медсестринства вищої кваліфікаційної категорії.

Понад двадцять років Тетяна Вікторівна спрямовує свою педагогічну діяльність на виховання майбутніх кваліфікованих фахівців медицини, на розширення і поглиблення їх знань, на удосконалення та закріплення здобутих умінь та навичок.

На шляху вдосконалення своєї викладацької майстерності Тетяна Вікторівна прагне забезпечити не лише засвоєння певного обсягу знань, а і розвиває у студентства потребу у самовдосконаленні, орієнтує їх на вивчення вимог сучасної практичної медицини, стимулює їх інтерес до активного пізнавального процесу.

До складу комісії входять викладачі основ медсестринства:
Баленко Л.М. - викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач – методист;
Коломацький В.І. – викладач вищої кваліфікаційної категорії;
Біджиєва Л.Т. – викладач вищої кваліфікаційної категорії; Полоз О.А. – викладач першої кваліфікаційної категорії.

img1

Контакти

вул. Шевченка, буд. 176, м. Олександрія, 
Кіровоградська область, 28000
 
Директор: Бойко Микола Сергійович (050)5150605
Відповідальний секретар приймальної комісії: 
Кранг Ольга Василівна
(068)9100913
(066)9660413
секретар: (066)0534637
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+380 689 100 913

+380 669 660 413